Λειτουργεί Ψηφιακός Πανοραμικός RayScan α

Λειτουργεί Ψηφιακός Πανοραμικός RayScan α

  • ψηφιακή ευκρίνεια
  • χαμηλή δόση ακτινοβολίας
  • σύντομη εξέταση (12″)
Leave a reply