Το MEDICAL ΡΑΦΗΝΑΣ στοχεύοντας στην συνεχή βελτίωση και εξέλιξη των υπηρεσιών της,επένδυσε στην αγορά μηχανήματος τελεταίας τεχνολογίας για την διενέργεια πανοραμικών και κεφαλομετρικών εξετάσεων. Το νέο αυτό απόκτημα του κορυφαίου οίκου PLANMECA μοντέλο SCARA S3 μας δίνει την κορυφαία ποιότητα στην απεικόνιση των εξετάσεων,μειωμένο χρόνο του εξεταζομένου αλλά και μειωμένη δόση ακτινοβολίας σε παιδιατρικά προγράμματα.