Το διαγνωστικό μας κέντρο συμμορφώνεται πλήρως με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (2013/59/EURATOM) σχετικά με την παρακολούθηση της δόσης της ακτινοβολίας που εκτίθεται ο εξεταζόμενος από τα ακτινοδιαγνωστικά συστήματα, η οποία θα τεθεί σε ισχύ στην Ελλάδα από τον Μάρτιο του 2018.

Έτσι, λοιπόν, ορίζοντας τα επιτρεπτά όρια της ακτινοβολίας σύμφωνα με τις οδηγίες από τους αντίστοιχους ελληνικούς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή απεικόνιση με την μικρότερη δυνατή δόση ακτινοβολίας προς τον εξεταζόμενο.

Ο έλεγχος, η παραμετροποίηση και η ενημέρωση σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων γίνεται από την πιστοποιημένη εφαρμογή της Siemens Healthineers, teamplay (www.siemens.com/teamplay) (European Privacy Seal, EP-S-LY0CS3).