Τα Medical Νέας Μάκρης διαθέτουν πλέον τον Υπέρηχο τελευταίας τεχνολογίας SIEMENS X700